Sala OSP na wesele.

Jeżeli chcesz wynająć salę OSP na wesele prosimy o kontakt z Panią Krystyną pod nr. tel.  664-784-181

STA60093 STA60399 STA60987 STA61386

Walne zebranie OSP Janowice

W niedzielę 24.02.2013r.

odbyło się walne zebranie sprawozdawcze OSP Janowice.

 Prezes OSP Jerzy Kudła rozpoczął zebranie od powitania gości i członków.

Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych członków OSP.

Następnie wybrano przewodniczącego zebrania, którym został Jan Olejniak, oraz wybrano protokolanta Jerzego Borutka.

Przedstawiono sprawozdanie z działalności OSP, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

Następnie przedstawiono roczny plan działalności oraz budżetu OSP.

Nadano odznaczenia za wysługę lat.

IMG_0001